OPINIA BIEGŁEGO W PROCESIE PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PO ZMIANACH W 2020R.

Autor: Agnieszka Zinek

Nowy rok przyniósł bardzo ciekawą zmianę w Kodeksie spółek handlowych, którą należy ocenić jako pozytywną i mogącą znacząco przyspieszyć proces przekształceń spółek, jak również obniżyć ich koszt. Jednym z etapów procesu przekształcenia spółki jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.  Wydana przez biegłego opinia ma zweryfikować czy plan przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.  Jednakże poza tą funkcją powoduje znaczące przedłużenie czasu wymaganego dla dokonania przekształcenia oraz stanowi istotny wydatek w całym procesie. Ustawodawca postanowił. że począwszy od 1 marca 2020 r. przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta będzie konieczne w dwóch sytuacjach:

– przekształcenie w spółkę akcyjną, albo

– przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

W planowaniu ewentualnych zmian w prowadzonej firmie należy wziąć pod uwagę tę modyfikację.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawa i dbamy o jak najkorzystniejsze ich wykorzystanie dla Państwa.  Zapraszamy do kontaktu i konsultacji.