kara za brak rodo

Prawie milionowa kara za naruszenie RODO

Autor: Agnieszka Zinek

W dniu 15 marca 2019r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak – Jomaa wydała decyzję stwierdzającą naruszenie obowiązków wynikających z art. 14 RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Kara została ustalona na poziomie 220.000 tys. euro, czyli zgodnie z zasadami przeliczenia tej kwoty wyniosła 943.470,00 złotych. Nałożenie kary poprzedziło wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie niedopełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO wobec tych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co do których spółka nie posiadała adresu e-mail w swojej bazie danych. Decyzja została wydana w stosunku do spółki pozyskującej dane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z CEiDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Spółce przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, z którego zapewne skorzysta.

rodo katowice

Pierwsza polska decyzja w sprawie nałożenia kary finansowej pokazuje, że Prezes UODO bardzo poważnie traktuje kwestie naruszenia przepisów RODO, a zwłaszcza w razie stwierdzenia umyślności działania naruszyciela. Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie WSA. Jak dotąd pojawiają się opinie ekspertów, że wskazane w decyzji naruszenie nie jest takie oczywiste, jak również że kara jest nadmiernie wygórowana w stosunku do wagi przewinienia.

Z powyższego wynika, że niezastosowanie się do przepisów RODO będzie pociągało za sobą poważne konsekwencje, zatem każdy przedsiębiorca powinien zweryfikować czy wprowadził stosowne procedury przestrzegania tego rozporządzenia w swojej firmie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są to kwestie i służymy pełną pomocą w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Autor: Agnieszka Zinek ZOBACZ MÓJ PROFIL

Rodo Katowice

Audyty oraz kompletna dokumentacja RODO – w naszej kancelarii w Katowicach przygotujemy wszystkie, niezbędne dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo Twojego biznesu. Zapraszamy do współpracy – kontakt.