Własność intelektualna

Owoce twórczości intelektualnej naszych klientów i ich pracowników podlegać powinny jak najściślejszej ochronie prawnej. W równiej mierze dotyczy to znaków, marek, nazw produktów, wzorów przemysłowych.

Doświadczony zespół prawników w naszej kancelarii doradzi Państwu w sprawie rejestracji patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zajmiemy się również na Państwa życzenie ochroną przed naruszeniami Państwa własności intelektualnej a także zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji takich jak przykładowo kopiowanie produktów, wprowadzanie w błąd kontrahentów poprzez korzystanie z cudzej renomy, skierowanych przeciwko Wam.

Wynegocjujemy i przygotujemy dla Państwa umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw autorskich a także zapewnimy wprowadzenie i przestrzeganie stosownych klauzul chroniących Państwa własność intelektualną w innych kontraktach.

Jako element ochrony własności intelektualnej traktujemy takie ułożenie stosunków prawnych z Państwa pracownikami aby chronione były informacje poufne a wynalazki i innowacje przez nich tworzone stawały się Państwa własnością.

Nasz zespół

JAKUB KUBIS radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Radca prawny od 2013 r.

JAKUB KUBIS

Radca Prawny