Zawsze Profesjonalnie

Danecki, Dec Radcowie Prawni

Kancelaria powstała w październiku 2004 roku w Katowicach w wyniku połączenia indywidualnych Kancelarii Radcy prawnego Grzegorza Daneckiego założonej w roku 1997 i Kancelarii Radcy prawnego Wojciecha Deca funkcjonującej od roku 2000. Ideą będącą bazą tego połączenia była chęć stworzenia kancelarii dysponującej odpowiednim potencjałem i doświadczeniem dla świadczenia najwyższej jakości usług prawnych przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych. Założyciele Kancelarii postanowili także wykorzystać doświadczenia w zakresie organizacji pracy międzynarodowych firm doradczych, w których mieli możliwość pracować wcześniej.

Kancelaria świadczy pełny zakres pomocy prawnej przede wszystkim w sferze prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, administracyjnego oraz prawa pracy. Nasi prawnicy zdobywali wiedzę i doświadczenie zarówno w Polsce jak i za granicą a także w międzynarodowych firmach doradczych. Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczoną pomocą prawną.

Naszymi klientami pozostają firmy z takich branż jak leasing, usługi bankowe, produkcja wyrobów hutniczych i metalowych, handel wyrobami hutniczymi, produkcja olejów, wyrobów z gum dla przemysłu ciężkiego, obróbki metali, usługi hotelarskie. Wśród klientów Kancelarii znajdują się zarówno firmy polskie jak i zagraniczne.

W ramach świadczonej pomocy prawnej prawnicy Kancelarii zapewniają codzienną obsługę korporacyjną, w tym dla grup kapitałowych oraz holdingów, w skład których wchodzą spółki zależne o powiązaniach kapitałowych różnego stopnia, układają scenariusze dla przedsięwzięć gospodarczych, przygotowują i negocjują umowy handlowe oraz umowy kredytowe, dokonują analiz prawnych istniejących podmiotów gospodarczych w celu ich przekształcania lub przejmowania przez inwestorów strategicznych, układają koncepcje podatkowe dla działających przedsiębiorców, jak również występują w sądach powszechnych, w sądach arbitrażowych, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzą postępowania administracyjne przed urzędami administracji publicznej, w tym przed Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Regulacji Telekomunikacji, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

W ramach prowadzonej działalności prawnicy Kancelarii świadczą także swoim Klientom pomoc prawną w zakresie prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie układów zbiorowych oraz reprezentacji w sporach sądowych. Pomagają także w zakresie przygotowywania aktów wewnętrznych w spółkach kapitałowych zgodnie z ustawowymi obowiązkami, jakie ciążą na nich jako pracodawcach.

Kancelaria dysponuje licznym zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów zapewniających pełną obsługę klientów.

Porady prawne Katowice – zapraszamy na spotkanie!

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria od początku swego istnienia zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców…

PODATKI I CŁO

Specjaliści Kancelarii świadczą kompleksowe doradztwo podatkowe. Pomożemy Państwu…

GIEŁDA I PAPIERY WARTOŚCIOWE

Kancelaria pragnie zaoferować Państwu nasze bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami…

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Owoce twórczości intelektualnej naszych klientów i ich pracowników podlegać powinny jak najściślejszej…

NOWE TECHNOLOGIE

W nowoczesnej gospodarce innowacyjność i kreatywność jest kluczem do sukcesu…

408

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

1854

ROZWIĄZANYCH SPRAW

5268

PORAD PRAWNYCH

22

LAT DOŚWIADCZENIA