Reprezentowaliśmy klub piłkarski - wygraliśmy sprawę!

Reprezentowaliśmy klub piłkarski – wygraliśmy sprawę!

Autor: Grzegorz Danecki

Kancelaria Danecki, Dec Radcowie Prawni w osobie jej partnera – radcy prawnego Grzegorza Daneckiego, reprezentowała klub piłkarski biorący udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sporze z zawodnikiem o zasadność rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Istotą sporu była zasadność wypowiedzenia umowy przez klub z powodu niewykonywania przez zawodnika kontraktu a ponadto niewypłacanie zawodnikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania kontraktu. Równocześnie zawodnik złożył klubowi oświadczenie o wypowiedzeniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej właśnie z powodu braku zapłaty wynagrodzenia. Rozstrzygające spór zespoły Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN w składzie 3-osobowym, a następnie 5-osobowym, przyznały rację klubowi, uznając zasadność wypowiedzenia przez niego kontraktu a jednocześnie uznając wypowiedzenie kontraktu przez zawodnika za nieuzasadnione.

Szczególnie interesujące w powyższej sprawie jest to, że w ślad za naszą argumentacją prawną Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN uznała możliwość odpowiedniego stosowania dla oceny przedmiotowej sytuacji obok przepisów związkowych również norm powszechnie obowiązującego prawa cywilnego. Były to normy regulujące wykonanie umów wzajemnych, na podstawie których klub powstrzymał się z wykonaniem własnego świadczenia pieniężnego w związku z niewykonywaniem kontraktu przez zawodnika. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdzie w tego typu sporach zwykle większą ochroną jest objęty zawodnik, należy potraktować wygraną Kancelarii jako wyznacznik właściwego przygotowania się do sprawy i merytorycznego zaangażowania.

Autor: Grzegorz Danecki ZOBACZ MÓJ PROFIL