Rodo

RODO nadchodzi…, czyli – przygotowanie firmy na nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Autor: Agnieszka Zinek

Do wejścia w życie RODO pozostało mniej niż 100 dni, a sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych są poważne. Przypomnijmy, że sankcje finansowe mogą sięgnąć kwoty 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Zatem przedsiębiorcy powinni podjąć szereg czynności, aby przygotować firmę na nowe przepisy. Poniżej proponujemy schemat działania, który pomoże przedsiębiorcom wprowadzić RODO:

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO oraz harmonogramu;
 • Audyt danych osobowych i istniejących procedur ich zabezpieczenia, obejmujący przynajmniej:
  • rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  • źródła danych osobowych
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • okres przechowywania
  • określenie statusu podmiotów przetwarzających dane osobowe
  • w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe
  • rodzaje zbiorów danych
  • zasoby, za pomocą których przetwarzane są dane osobowe
  • środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych
  • istniejąca dokumentacja i jej zgodność z przepisami prawa;
 • Analiza ryzyka;
 • Wybór środków zapewniających należyty poziom ochrony danych
 • osobowych;
 • Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • Wdrożenie procedur, w tym zwłaszcza:
  • realizujących prawa podmiotów danych osobowych
  • realizacji obowiązków administratorów
  • modelu rejestrowania czynności przetwarzania danych
  • postępowania w razie naruszenia danych osobowych
  • postępowań indywidualnych w sprawach ochrony danych osobowych
  • zasad projektowania produktów i usług (privacy by design, privacy by default);
 • Przygotowanie aktualnych wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul informacyjnych;
 • Przegląd i modyfikacja treści umów powierzenia przetwarzania danych;
 • Wyznaczenie oraz określenie statusu zadań inspektora ochrony danych osobowych;
 • Szkolenie pracowników;
 • Monitoring stosowanych mechanizmów zgodności z RODO.
  Podjęcie powyższych czynności wymaga czasu, toteż przestrzegamy, aby nie zostawiać ich na ostatnią chwilę. RODO wprowadza zasadę rozliczalności, zgodnie z którą to na podmiocie przetwarzającym dane ciąży obowiązek wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Biorąc pod uwagę szerokie kompetencje kontrolne organów nadzorczych w zakresie weryfikacji ochrony danych osobowych oraz uprawnienia do nakładania kar pieniężnych, niewątpliwie należy spodziewać się wzrostu kontroli w tym zakresie.
  Służymy Państwo wszelką pomocą we wdrożeniu tych procesów, począwszy od audytu, działań dostosowawczych poprzez szkolenia pracowników i bieżący monitoring w zakresie zgodności z prawem używanych przez Państwa procedur.

Autor: Agnieszka Zinek ZOBACZ MÓJ PROFIL