UPRAWNIENIA PASAŻERA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z LOTEM

Autor: Agnieszka Zinek

Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, każdy pasażer może starać się o odszkodowanie od linii lotniczej, jeżeli jego lot został odwołany lub opóźniony.  Rozporządzenie to dotyczy następujących przypadków lotów:

  • w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE;
  • z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE;
  • z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE.

Pasażer, którego lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu, ma prawo do uzyskania pomocy, zwrotu kosztów i do lotu powrotnego/alternatywnego, w zależności od długości opóźnienia i długości trasy.  Jeżeli pasażer dotarł do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem, ma prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.  Kwoty odszkodowania prezentują się następująco:

  • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1,5 tys. km;
  • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1,5 tys. km i wszystkich innych lotów o długości od 1,5 tys. km do 3,5 tys. km;
  • 600 euro dla wszystkich innych lotów.

W ostatnim czasie pojawił się spór pomiędzy pasażerami a linią lotniczą dotyczący sytuacji opóźnienia również alternatywnego lotu, na który zostali przeniesieni pasażerowie.  Opóźnienie nastąpiło na skutek usterki układu wspomagania sterowania samolotu.  Pasażerowie domagali się odszkodowania również za drugi z lotów, jednakże przewoźnik stwierdził, że samo rozporządzenie nie daje podstaw do dwóch odszkodowań, a poza tym były to nadzwyczajne okoliczności.  Sąd Apelacyjny w Helsinkach postanowił o skierowaniu pytania w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości.

W dniu 12 marca 2020r. TSUE w sprawie C-832/18 wydał wyrok, w którym stwierdził, że pasażerowi linii lotniczych, który otrzymał odszkodowanie z tytułu odwołania lotu i zaakceptował lot alternatywny, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu alternatywnego.  Dodał również, że zwykła usterka samolotu nie może być uznana za nadzwyczajne okoliczności.

W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem TSUE i służymy Państwu pomocą również w sprawach sporów z przewoźnikami, w tym z liniami lotniczymi.