Nie da się poprawić złego wypowiedzenia umowy o pracę

Nie da się poprawić złego wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: WOJCIECH DEC

Dobry pracownik to dla pracodawcy prawdziwy skarb. Warto go otoczyć opieką i walczyć żeby pracował, jak najdłużej. Ale niestety chyba każdy przedsiębiorca przynajmniej raz w życiu stanął przed koniecznością zakończenia współpracy z kimś kto nie spełnił jego oczekiwań. W takim przypadku bardzo ważny staje się sposób, w jaki stosunek pracy zostaje zakończony. Niezależnie od przyczyn, muszą one zostać one dokładnie pracownikowi przedstawione i określone w oświadczeniu złożonym przez pracodawcę o rozwiązaniu stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Należy zawsze dokładnie wskazać przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy, dlatego, że w przypadku odwołania się pracownika od takiego wypowiedzenia tylko te przyczyny wskazane w wypowiedzeniu będą rozpatrywane przez sąd. Uchybienie obowiązkowi prawidłowego uzasadnienia wypowiedzenia stosunku pracy może pociągnąć dla pracodawcy bardzo niekorzystne konsekwencje. Pracownik może na przykład zostać przywrócony do pracy, a dodatkowo pracodawca może ponieść konsekwencje finansowe swojego działania.

Orzecznictwo i literatura przedmiotu wielokrotnie wskazywały na konieczność bardzo precyzyjnego określenia zdarzeń, które stały się podstawą dla pracodawcy złożenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. Jedną z podstawowych kwestii sygnalizowanych w orzecznictwie jest fakt, że złego wypowiedzenia umowy o pracę nie da się „poprawić” w jakiś prosty sposób.

Radca prawny Katowice

Ciekawym przykładem takiej sytuacji jest, komentowany ostatnio w prasie, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2016r. do sprawy II PK 118/15, który dotyczył wypowiedzenia stosunku pracy w związku z likwidacją stanowiska pracy, w którym to oświadczeniu pracodawca podał błędne określenie tego stanowiska. Pracodawca próbował „naprawić” swój błąd poprzez złożenie ponownego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. Zarówno sąd rejonowy, do którego odwołał się pracownik, jak i następnie sąd okręgowy uznały, że pracodawca nie potrzebował zgody pracownika na cofnięcie swojego pierwotnego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, i że w konsekwencji mógł naprawić swój błąd. Na całkowicie innym stanowisku stanął Sąd Najwyższy, który na skutek kasacji uchylił wyrok sądu okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego jest jasnym sygnałem podtrzymującym dotychczasowy sposób orzekania w sprawach wypowiedzenia stosunku pracy i warto aby przedsiębiorcy pamiętali, że rozwiązanie stosunku pracy jest na tyle znaczącym zdarzeniem w firmie, że stanowi ono przedmiot szczególnie uważnego rozpatrywania przez sądy. Dlatego dobrze przed złożeniem ostatecznego oświadczenia skonsultować sprawę ze swoimi doradcami prawnymi.

Radca prawny Katowice – zapraszamy!

Radcowie prawni w naszej kancelarii w Katowicach udzielą wszystkich niezbędnych wskazówek dotyczących min. wypowiedzenia stosunku pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. KONTAKT

Autor: Wojciech Dec ZOBACZ MÓJ PROFIL