JAKUB KUBIS

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Radca prawny od 2013 r.

Specjalista w zakresie korporacyjnej i prawnej obsługi przedsiębiorców oraz postępowaniach sądowych. Doświadczenie zdobywał współpracując ze znamienitymi śląskimi radcami prawnymi i adwokatami. Od początku drogi zawodowej związany z podmiotami branży mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) m. in z branży budowlanej, jak również z obsługą podmiotów publicznych (gminy i jednostki Policji). Zdobywał doświadczenie również jako asystent sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach. Jako prawnik wewnętrzny (in – house lawyer) dużej spółki publicznej z branży finansowej notowanej na GPW w Warszawie, był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie jej polityki korporacyjnej i wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Posiada szeroką praktykę w reprezentacji przedsiębiorców przed sądami powszechnymi.

Z Kancelarią Dec Danecki Radcowie Prawni Sp.p. związany od 2018 r.

EDUKACJA

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

PRZYNALEŻNOŚĆ

  • Członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kompleksowa i bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Analiza, tworzenie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych. Nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach prawa handlowego z uwzględnieniem obecności w strukturze Giełdy Papierów Własnościowych (New Connect). Windykowanie należności oraz obsługa portfela wierzytelności B2B oraz B2C. Prowadzenie sporów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa gospodarczego. Zagadnienia dotyczące e – commerce, prawa rodzinnego, prawa pracy.

MOJE ARTYKUŁY