Wojciech Dec

WOJCIECH DEC

Radca Prawny, partner

WOJCIECH DEC

Wojciech Dec – radca prawny z 20-letnim doświadczeniem zawodowym.  Specjalista w zakresie podatków, prawa korporacyjnego, M&A, prawa karnego skarbowego.  Zdobywał doświadczenie między innymi w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach, ING Banku Śląskim S.A. oraz firmach doradczych „Wielkiej Piątki”. Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, w tym w zakresie przekształceń, podziałów i łączeń. Nadzorował szereg projektów związanych z połączeniami spółek, w tym także notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada praktykę w zakresie zagadnień prawa pracy i prawa antymonopolowego. Zajmuje się także opracowywaniem struktur optymalizujących podatki oraz reprezentuje klientów przed organami administracji podatkowej.

Radca prawny Katowice – zapraszam do naszej kancelarii.

EDUKACJA

  • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji – 5-letnie studia stacjonarne na kierunku prawo -tytuł magister prawa w 1993r.
  • Aplikacja prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach – 1994r. do 1997r. – tytuł radcy prawnego od 1997r.

PRZYNALEŻNOŚĆ

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach – w latach 1994-1997 - aplikant, od 1997r. – radca prawny