Zabezpieczenie płatności w transakcjach handlowych

Zabezpieczenie płatności w transakcjach handlowych

Autor: WOJCIECH DEC

Kiedy firma ma dobry produkt i znajdzie na niego nabywcę dąży do jak najszybszego sfinalizowania umowy i zamknięcia transakcji. Jedną z najważniejszych rzeczy staje się wtedy zapewnienie sobie gwarancji otrzymania zapłaty za sprzedany towar czy usługę. A większość firm działających na rynku doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie zawsze jest to rzecz prosta a wpływ zapłaty na konto może wiązać się z wieloma problemami mniej lub bardziej zawinionymi przez strony transakcji. I właśnie dlatego niniejszym artykułem chcielibyśmy rozpocząć cykl, w którym zajmiemy się opisaniem od strony teoretycznej ale też i praktycznej sposobów zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Celem cyklu jest wskazanie jak największej ilości rozwiązań, które przedsiębiorcy mogą zastosować, aby zapewnić sobie wpływ należności nawet, jeżeli kontrahent ociąga się z zapłatą niezależnie czy z przyczyn przez siebie zawinionych czy nie.

Postaramy się omówić poszczególne rozwiązania biorąc pod uwagę ich skomplikowanie, wysokość kosztów, które za sobą niosą kolejne rodzaje zabezpieczeń, skuteczność tych zabezpieczeń w przypadku, gdy kontrahent staje się niewypłacalny oraz porównamy, które zabezpieczenia znajdą najlepsze zastosowanie do konkretnej transakcji handlowej.

jak zabezpieczyć płatności

W naszych rozważaniach skupimy się na najczęściej stosowanych instrumentach, jak między innymi weksel, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, poddanie się egzekucji, akredytywa, poręczenie, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, zadatek, kara umowna czy przewłaszczenie na zabezpieczenie.

W kolejnym odcinku cyklu, już merytorycznym, omówione zostanie zastosowanie weksla jako sposobu zabezpieczenia transakcji. Zachęcamy zatem do regularnego zaglądania na bloga Kancelarii, żeby nie przegapić kolejnych podpowiedzi.

Kancelaria Radców Prawnych

Prowadzisz firmę? Potrzebujesz porady dotyczącej zabezpieczenia płatności? Szukasz pomocy w przygotowaniu prawidłowej umowy handlowej? Skontaktuj się z naszą kancelarią! KONTAKT

Autor: Wojciech Dec ZOBACZ MÓJ PROFIL